Downloads

Światowa Liga Nordic Walking ONWF - Regulamin

Światowa Liga Nordic Walking ONWF - Regulamin

Regulamin- Polska Liga Nordic Walking 2023

Regulamin- Polska Liga Nordic Walking 2023

Świata Liga Nordic Walking- infografika

Świata Liga Nordic Walking- infografika

Polska Liga Nordic Walking- infografika

Polska Liga Nordic Walking- infografika

Regionalna Liga Nordic Walking- infografika

Regionalna Liga Nordic Walking- infografika

Upoważnienie do odbioru pakietu startowego

Upoważnienie do odbioru pakietu startowego

Formularz zwrotu opłaty startowej

Formularz zwrotu opłaty startowej

Regulamin Sędziowania

Regulamin Sędziowania NWPL

Leave an email and stay up to date